“sl -系列”超轻铺设桶与16英寸直径翻盖闸门

额定容量(铜。码)。 装载高度(单位:英寸) 总长度(单位:。) 悬挂高度(单位:英寸) 总宽度(单位) 空重量(磅)
481 - sl 3. 43 143 160 70 1350年
4108 - sl 4 48 159 192 71 1500年
类别:

描述

资料及相关文件:

  • 可根据要求提供其他尺寸
  • 接受可选项目427-SC侧斜槽
  • 接受可选的手风琴跳

标题

往上走